ślub

Obraz matki boskiej w Kłóbce Ślub

Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi ludzi łącząc się przez sakrament małżeństwa ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość ta jest bezwarunkowa. Dla zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy jednak spełnić pewne wymagania.

Przygotowanie narzeczonych do ślubu katolickiego

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

  • aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o sakramencie bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu bierzmowania);
  • wdowiec lub wdowa – kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.

W terminie późniejszym przedstawiają:

  • zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) – do ślubu konkordatowego;
  • zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego – do ślubu wyłącznie kościelnego;
  • zaświadczenie z nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego;
  • świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii;
  • niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa;

W dniu ślubu przedstawiają w zakrystii

  • zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych.

Uwaga: Narzeczeni, którzy przychodzą pierwszy raz celem spisania protokołu przedślubnego powinni wcześniej uzgodnić termin z Proboszczem. Nie ma możliwości spisywania protokołu w godzinach, kiedy czynna jest kancelaria dla ogółu wiernych.

Narzeczeni spoza parafii muszą przedstawić zgodę proboszcza miejsca zamieszkania. 

Nabożeństwa

Niedziele i święta

715, 900, 1145

15.00 DPS w Rzeżewie (sobota)

10.30 Lutobórz (niedziela)

Święta zniesione

900, 1700(zima),1800(lato)

Dni powszednie

7.30 lub 18.00 ( 17.00 w okresie zimowym )

Godziny Mszy św. w tygodniu, czytane są w czasie niedzielnych ogłoszeń.

Odpusty

św. Prokopa (4 VII)

Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZA PARAFIĘ DAROWIZNĄ

Dziękujemy!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Prokopa Męczennika

Kłóbka 12
87-840 Lubień Kujawski

woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Lubień Kujawski

Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.