Chrzest

Chrzcielnica w Kłóbce

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością obejmującą:

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych
 • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, współdziedzicami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego
 • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa
 • daje łaskę uświęcającą i cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość
 • daje możliwość przyjmowania kolejnych sakramentów Kościele, stąd jest nazywany Sakramentem Bramy
 • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.
Dokumenty potrzebne do Chrztu
 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
 • Dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)
 • Na chrzest dziecka z poza parafii konieczna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka
Rodzicem chrzestnym może zostać osoba, która:
 • ukończyła 16 rok życia
 • przyjęła sakrament bierzmowania
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem
Rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba:
 • niewierząca
 • niepraktykująca
 • żyjąca w związku bez ślubu kościelnego
 • mająca złą opinię w parafii
 • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach młodzież przedstawia zaświadczenie katechety)
W jakich dniach udzielany jest Chrzest Święty

W naszej parafii sakrament chrztu świętego jest udzielany w niedzielę, podczas mszy św. o godzinie 11:45.

Dodatkowe informacje
 • Regon: 040 064 279
 • NIP: 888 158 50 96
 • Numer konta: 36 9557 1029 0400 2642 2000 0001

Nabożeństwa

Niedziele i święta

715, 900, 1145

1500 w DPS w Rzeżewie ( sobota)

1030 w Lutoborzu  ( niedziela)

Święta zniesione

900, 1700(zima),1800(lato)

Dni powszednie

7.30 lub 18.00 ( 17.00 w okresie zimowym)

Godziny Mszy św. w tygodniu, czytane są w czasie niedzielnych ogłoszeń.

Odpusty

św. Prokopa (4 VII)

Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZA PARAFIĘ DAROWIZNĄ

Dziękujemy!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Prokopa Męczennika

Kłóbka 12
87-840 Lubień Kujawski

woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Lubień Kujawski

Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.