Strona główna » o Parafii

Informacje o parafii pw. św. Prokopa Męczennika w Kłóbce

Figura Matki Boskiej przy kościele w Kłóbce
Miejscowości przynależące do parafii
 • Błędowo
 • Bilno
 • Bileńska Kolonia
 • Chojny
 • Chwalibogowo
 • Kłóbka
 • Kłóbka Podgórze
 • Krzewie
 • Lutobórz
 • Modlibórz
 • Rzeżewo
 • Rzeżewo Morzyce
 • Sławęckie Góry
 • Szewo
 • Unisławice
 • Wiktorowo
Liczba mieszkańców:

2.200

Odpusty
 • św. Prokopa (4 VII)
 • tradycyjna uroczystość parafialna Niepokala­nego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. (8 XII)
Ostatnie misje
 • 2016 r.
Szkoły
 • państwowa – Szkoła Podstawowa w Kłóbce
Cmentarz
 • powierzchnia: 1,25 ha
 • odległość od kościoła 800 m.
Na cmentarzu spoczywa
 • ks. Józef Kowalski (1847-1918).
Ważniejsze groby
 • grób rodziny Orpiszewskich – dawnych właścicieli Kłóbki, m.in. spoczywa Maria Wodzińska-Orpiszewska (+ 1896), pisarka
 • grób rodziny Radońskich, byłych właścicieli Rzeżewa
 • grób rodziny Racięcickich.
Budynki
 • plebania murowana kryta blachą, organistówka kryta eternitem, budynki gospodarcze murowane, kryte papą.
Ziemia parafialna
 • 10,56 ha – dzierżawiona,
 • K.W,; 26314, 17700, 31543,
 • Lutobórz – K.W. 27337
Proboszcz
 • ks. Leszek Buczkowski
Proboszczowie i administratorzy parafii w XX w
 • ks. Józef Kowalski (1886-1918),
 • ks. Wincenty Eliasz (1918-1926),
 • ks. Kazimierz Mrozowski (1926-1932),
 • ks. Antoni Kalinowski (1932-1936),
 • ks. Teodor Prokopowicz (1936-1940),
 • ks. Marian Dławichowski (1945, admin. tymcz.),
 • ks. Franciszek Skalski (1945-1946, admin. tymcz.),
 • ks. Józef Orzełowski (1947, admin. tymcz.),
 • ks. Andrzej Amrogowicz (1947-1950),
 • ks. Józef Markowski (1951-1955),
 • ks. Zenon Krupiński (1955),
 • ks. Leon Dankowski (1955-1964),
 • ks. Alojzy Siedlewski (1964-1996),
 • ks. Włodzimierz Toboła.(od1996 -2006);
 • ks. Leszek Buczkowski (od 2006)
Z Parafii pochodzą
 • ks. Stanisław Frankowski (w. 1973),
 • ks. Marek Czekaj (w. 1991, diec. kaliska),
 • ks. Marcin Matynka ( 2006 r. ),
 • Aniela (s. Irena) Czyżewska ZSNM (p.z. 1952),
 • Krystyna (s. Augustyna) Borkowska SMMM (p.z. 1986).
Historia parafii

Parafia Kłóbka należy do najstarszych na terenie diecezji wło­cławskiej, o czym świadczy dedykacja kościoła p.w. św. Prokopa, męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Jako parafia Kłóbka pojawiła się w dokumentach dopiero w 1325 r.

Według starej tradycji, kościół w Kłóbce powstał w poł. XII w. i od początku nosił wezwanie św. Prokopa. Źródła historyczne nie mówią wyraźnie, kiedy powstał kościół opi­sany dokładniej w 2 pol. XVI w. Niektórzy utrzymują, że w 1557 r. lub w 1562 r. miał miejsce pożar świątyni i po tej dacie wybudowano kościół składający się z murowanego prezbite­rium i drewnianej nawy. W 1584 r. świątynia uległa dalszemu zniszczeniu. Wydaje się, że na przełomie XVI i XVII w. świątynia, a z pewnością jej drewniana część, padła ofiarą pożaru.

Na pocz. XVIII w. (prawdopodobnie ok. 1720 r.) Józef Kretkowski z Chodcza dokonał odbudo­wy świątyni od fundamentów. Tak odbudowa­na świątynia pod koniec XVIII i w XIX w. wymagała ciągłych remontów ze-względu na pewne zagrożenie, jakie niosło usuwanie się skarpy na wzgórzu, na którym stała. W latach 1880-1881 staraniem proboszcza zastąpiono drewnianą nawą murowaną i dobudowano wie­żą, a w 1905 r. kaplicą, gdzie obecnie znajduje się zakrystia. Świątynia kryta blachą, malowa­na przez J. Stępnia w 1957 r., odnowiona w 1981 r. Trzy ołtarze barokowe odnowione w 1970 r. Obraz św. Prokopa słynący łaskami. Tabernakulum pancerne wmontowane w drew­niane z 1899 r. Późnobarokowa chrzcielnica z XVIII w. wyobrażająca anioła dźwigającego puklowaną czarę. W kościele epitafium Marii z Wodzińskich i Władysława Orpiszewskich.

Nowa dzwonnica z 1987 r., w której znaj­duje się również kaplica przedpogrzebowa.

Na cmentarzu grzebalnym znajduje się kaplica św. Prokopa. Początkowo była to kaplica drewniana. W 1948 r., staraniem ówczesnego proboszcza ks. F. Skalskiego, kaplicą odbudowano jako murowaną. Zapisana na pocz. XVIII w. tradycja miejscowa podaje wiadomość o mających tam miejsce w poł. XII w. objawieniach św. Prokopa i o źródełku mającym nadzwyczajną moc. Szczególnie podczas odpustów ludzie czerpali wodą, używając jej jako lekarstwo na choroby oczu. Obecnie źródełko jest powyżej kaplicy murowanej.

Staraniem ks. proboszcza Alojzego Siedlewskiego w Lutoborzu wybudowano w 1985 r. kaplicę katechetyczną, z której korzystają wierni w każdą niedzielą i świata.

Na terenie parafii, w Rzeżewie, w Domu Opieki Społecznej znajduje się kaplica publicz­na, z której korzystają pensjonariusze oraz wierni mieszkający w pobliżu kaplicy.

spis treści

Nabożeństwa

Niedziele i święta

715, 900, 1145

15.00 DPS Rzeżewo (sobota)

10.30 Lutobórz (niedziela)

Święta zniesione

900, 1700(zima),1800(lato)

Dni powszednie

7.30 lub 18.00 (lato),17.00 (zima)

Godziny Mszy św. w tygodniu, czytane są w czasie niedzielnych ogłoszeń.

Odpusty

św. Prokopa (4 VII)

Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII)

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZA PARAFIĘ DAROWIZNĄ

Dziękujemy!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Prokopa Męczennika

Kłóbka 12
87-840 Lubień Kujawski

woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Lubień Kujawski

Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.